عقد تفاهم‌نامه همکاری فیمابین اداره کل ورزش و جوانان استان یزد و شرکت دانش‌بنیان سافا

  • Posted on: 15 April 2017
  • By: majidhajizadeh

گسترش فناوری اطلاعات در تمامی حوزه‌های زندگی امروزی امری بدیهی است. این موضوع به نحوی است که در دنیای امروز استفاده از امکانات و قابلیت‌های این حوزه اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. ظرفیت‌های فناوری اطلاعات می‌تواند نقش بسزایی را درگسترش ورزش و سهولت انتخاب، بررسی و دسترسی جامعه ورزش به اطلاعات مرتبط ورزشی، ایفا نماید.

به همین منظور و در راستای اجرای بند ۴۴ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه تربیت‌بدنی و ورزش همگانی و همچنین در اجرای تدابیر وزارت ورزش و جوانان در جهت رشد و شکوفایی ورزش در بین آحاد جامعه تفاهم‌نامه همکاری فیمابین اداره کل ورزش و جوانان استان یزد و شرکت دانش‌بنیان سافا به امضا رسید.

در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ پس از تبادل نظر در جهت همکاری فی‌مابین که با حضور آقایان شریعتی، مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان یزد، کارگر، معاونت ورزش و حاجی‌حسینی مدیریت روابط عمومی آن اداره کل و مدیران ارشد شرکت دانش‌بنیان سافا برگزار شد. مفاد تفاهم‌نامه به امضای مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان یزد، جناب آقای شریعتی و مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان سافا جناب آقای فرشادی رسید.

اهداف اصلی این تفاهم‌نامه به شرح ذیل می‌باشد:

  • استفاده از توان شرکت‌های دانش‌بنیان به منظور توسعه ورزش در جامعه
  • ایجاد زیرساخت معرفی امکانات، باشگاه‌هاو زیرساخت‌های ورزشی استان یزد با استفاده از قابلیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات
  • ایجاد بستر شناسائی ورزشکاران مستعد، معرفی قهرمانان، استادان و مربیان برجسته به منظور الگوسازی
  • توسعه زیرساخت فناوری اطلاعات جهت افزایش مشارکت عمومی در حوزه ورزش
  • ایجاد زیرساخت اطلاعاتی و فراهم‌نمودن بسترهای نرم‌افزار جهت برگزاری مسابقات ورزشی
  • تلاش در جهت همگانی نمودن ورزش در جامعه