طراحی آنالیزهای جدید در GeoTajak

  • Posted on: 1 March 2017
  • By: majidhajizadeh

ماژول آنالیز داده های مکانی

در بحث GIS ذخیره داده های مکانی یکی از ملزوماتی است که اغلب نرم افزار های gis در این زمینه دارای این ویژگی هستند که با استفاده از آن می‌توان در بین لایه ها جستجو کرد در این بین مباحث و مشکلات مهمی که در زمینه های مختلف با gis مرتفع می شود توسط ماژول آنالیز داده های مکانی صورت می گیرد.در این زمینه شرکت دانش بنیان سافا یکی از بهترین ماژول هایgis در زمینه آنالیز را فراهم کرده و با بیش از ۱۰۰ آنالیز داده های مکانی که این امکان را به مدیران ارشد می دهد تا بهترین تصمیمات را در تمامی زمینه های عمرانی ، توسعه و تحقیق را اخذ نمایند. از مهمترین این آنالیز ها می توان به بافر ، اجتماع ، اشتراک ، طراحی الگوریتم و … اشاره نمود. به عنوان یک مثال ساده می‌توان پردازش بین لایه ای و تخمین و براورد قیمت توسعه ی سازه های عمرانی و نیز بهترین موقعیت از نظر توسعه، بر اساس پارمتر های مشخصی مثلا جمعیت، اشاره نمود . از کاربرد این آنالیز ها می‌توان برای زمینه های متفاوت مثل شرکت های آب ، برق ، مخابرات ، گاز ، شهرداری ها و شرکت های تخصصی توسعه عمران می توان اشاره نمود .

 

ویژگی های ماژول آنالیز داده های مکانی

پردازش موازی : یکی از از ویژگی های این ماژول پردازش موازی براساس مدل ساخته شده بین سرور های متفاوت می باشد . که برای پردازش های سنگین gis مناسب می باشد.

برداشت در هریک از مدل ها : با استفاده از این ویژگی کاربر قادر خواهد بود تا نتیجه هر یک از پردازش های خود را تا در هر مرحله دلخواه مشاهده نماید . این ویژگی سهولت در درک و ایجاد محتوی را به کاربر خواهد داد.

ذخیره مدل : ایحاد مدل براساس نیاز و ذخیره آن و استفاده دوباره از مدل ساخته شده

آنالیز های تو در تو : ایجاد یک پردازش در پردازش دیگر و ساخت مدل های پیجیده آنالیز بسته به نیاز کاربر

محصول: 
نرم افزار TajakSDI