طراحی و پیاده‌سازی ماژول آنالیز شبکه در نرم افزار GeoTajak

  • Posted on: 27 February 2017
  • By: majidhajizadeh

به گزارش روابط عمومی شرکت دانش بنیان سافا، پس از چندماه تحلیل در واحد تحقیق و توسعه(R&D) شرکت در خصوص پیاده سازی آنالیز شبکه هایی مانند شبکه‌های گاز و آب و ... در نرم افزار GeoTajak ، این پروزه وارد مرحله طراحی شده‌است. و طبق زمانبندی تعریف شده جهت پیاده‌سازی، شهریورماه سال ۱۳۹۶ این ماژول ارايه خواهد شد.

 

محصول: 
سامانه مدیریت و یکپارچه‌سازی داده‌های مکانی