ارائه نرم افزار GeoTajak در سازمان آب منطقه ای استان فارس

  • Posted on: 27 February 2017
  • By: majidhajizadeh

به گزارش روابط عمومی شرکت دانش بنیان سافا، روز یکشنبه مورخ 95/12/08 جلسه ای در خصوص ارائه محصول GeoTajak در سازمان آب منطقه ای استان فارس تشکیل شد.

لازم به توضیح است که برای اولین بار نگارش جدید نرم افزار GeoTajak با قابلیت های جدید و اضافه شدن بخش آنالیزهای پیشرفته برای مسئولین آن سازمان ارائه شد.

شایان ذکر است: که این سامانه توسط مهندس کارگریان، مدیر بازرگانی شرکت سافا به حاضرین در جلسه معرفی شد.

محصول: 
سامانه مدیریت و یکپارچه‌سازی داده‌های مکانی