آموزش نرم افزار TajakSDI در شهرداری سمنان

  • Posted on: 26 December 2016
  • By: majidhajizadeh

به گزارش روابط عمومی شرکت دانش بنیان سافا، دوشنبه مورخ 95/10/06 جلسه آموزش نرم افزار TajakSDI در محل شهرداری با حضور کارشناسان آن سازمان با مدیرعامل و مدیرفنی شرکت سافا تشکیل گردید.

شایان ذکر است که جناب آقای مهندس فلاح مدیر فنی شرکت سافا  در این نشست مسئولیت آموزش این نرم افزار را برعهده گرفتند.

محصول: 
نرم افزار TajakSDI