نرم افزار TajakERP

اصطلاح  ERP  مخفف (EnterPrise Resource Planning) به معنای برنامه ریزی منابع سازمان است.
 TajakERP یک نرم افزار جامع مدیریتی است که بصورت مجموعه  فعالیت‌ها یا نرم افزارها ارائه می گردد و مزایایی همچون مکانیزه کردن فعالیت های کسب وکار، یکپارچه سازی هسته کسب و کار، تجمیع داده های سازمان و  بهبود  عملکرد یک سازمان را به دنبال دارد.
یکی از بزرگترین مزیت های بزرگ TajakERP این است که پایگاه داده های یکپارچه دارد که قسمت بزرگی از سازمان را پوشش می دهند. TajakERP اطلاعات خود را در یک پایگاه داده متمرکز ذخیره می کند و با مجموعه ای از ماژول های نرم افزاری به قابلیت های مورد نظر شامل منابع انسانی ،مالی و ساخت(تولید) دست می‌یابد. TajakERP به صورت مؤثر جایگزین تعداد زیادی از سیستم های نرم افزاری ناهمگون در سازمان ها شده و مشکل عدم یکپارگی آن ها را حل کرده است.

تصویر محصول: 
دپارتمان محصول: