اخبار

نرم افزار تیپروت به عنوان یکی از منجصر به فرد ترین نرم افزار های ملتی پلت فرم در ایران برای کنترل وسیله های برقی می باشد . که طراحی هسته آن به اتمام رسید.

صفحه‌ها